Servicemål

 ServicemålApotekets servicemål
DistributionKøventetidGennemsnitlig ventetid 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag.
 Receptekspeditionstid Recepter ekspederes med det samme direkte i skranken
 Leveringsgrad98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente dem.
Leveringsgraden blev i 2024 målt til 99 %.
 FejludleveringerDet er apotekets mål, at der højst registreres 0,01 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer – svarende til højst 1 fejludlevering pr. 10.000 ordinationer.
 Fejludleveringer   dosispakket medicinDet er apotekets mål, at der højst registreres 0,01 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer – svarende til højst 1 fejludlevering pr. 10.000 ordinationer.
 Betjening af handicappedeApoteket er i plan med gågaden, og der ydes normal betjening af handicappede.
   
Faglig rådgivningKunder i skranken der tilbydes information og/eller rådgivningApoteket tilstræber, at alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, frihandelsvarer til egenomsorg indenfor sundhed og sygdom samt receptpligtigt medicin til eget eller til eget barn under 15 år modtager tilbud om rådgivning.
 Information til kunder der modtager dosisdispenserede lægemidlerFørste gang kunden modtager dosispakket medicin udleveres desuden informationsmappe, som indeholder kopi af doseringskort, brochuren Dosispakket medicin og indlægssedler på de ordinerede præparater.
 Information til forsendelseskundersamt e-handelskunderInformation gives via forsendelsesbilag og indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.·    Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Kunderne kan få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele åbningstiden.·    Kunden modtager oplysning om substitution, såfremt det udleverede lægemiddel har et andet navn, end det lægen har ordineret.·    Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.
Diskretion Størst mulig diskretion, som imødekommes ved at kunden fremviser sit sundhedskort (sygesikringsbevis), når der skal hentes receptmedicin.